Увийте аспержите. За да направите това, дръжте копие отдолу с върха надолу. Навийте парче бекон надолу към него. Когато приключи, поставете го върху решетката за охлаждане с краищата на бекон с лице надолу. Тежестта на аспержите трябва да държи бекона на място. Повторете този процес, докато всичките 24 стъбла аспержи бъдат увити.

Увийте аспержите. За да направите това, дръжте копие отдолу с върха надолу. Навийте парче бекон надолу към него. Когато приключи, поставете го върху решетката за охлаждане с краищата на бекон с лице надолу. Тежестта на аспержите трябва да държи бекона на място. Повторете този процес, докато всичките 24 стъбла аспержи бъдат увити.